k.alg.pl Blog sieci katalogów ALG.PL

Regulamin

Wydawcą wszystkich dostępnych katalogów jest ALG.PL, z siedzibą w Szczecinie, ul. Lniana 16/8, NIP 899-108-50-35

 • Każdy Użytkownik może zaproponować dołączenie Witryny WWW do każdego katalogu Wydawcy. Strona zostanie dodana do danego Katalogu po spełnieniu określonych wymagań.
 • Strony w naszych katalogach są moderowane i dodawane przynajmniej raz w tygodniu.
 • Nadrzędną zasadą przy weryfikacji strony oczekującej jest tematyka, wykonanie i regularność aktualizacji.
 • Bardzo ważnym kryterium decydującym o dodaniu lub odrzuceniu wpisu jest jego opis który powinien cechować się: unikalnością, poprawną ortografią i stylistyką, sensem merytorycznym oraz składniowym
 • Pomimo tego iż staramy się dodawać strony z zawartością to w drodze wyjątku dodajemy również strony w postaci wizytówki internetowej.
 • Strony, które naruszają warunki Regulaminu mogą zostać usunięte bez powiadomienia Zgłaszającego.
 • Treść strony musi być zgodna z kategorią, do jakiej została zgłoszona.
 • Redaktorzy Katalogów zastrzegają sobie możliwość zmiany danych wpisu zwłaszcza tytułu gdy jest zbyt krótki lub lakoniczny.
 • Nasze katalogi są stronami powstałymi w wyniku pasji i decydujemy o dodaniu stron na podstawie odczuć subiektywnych, nie stanowi to wyniku jakichkolwiek badań i nie powinno być brane pod uwagę przy podejmowaniu lub prowadzeniu jakiejkolwiek działalności.
 • Nasze katalogi przyjmują również wpisy dotyczące innych katalogów oczywiście pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów regulaminu.
  Uwaga: nie zostaną dodane strony stosujące u siebie przekierowanie 302 lub nie posiadające linków bezpośrednich.
  Nie dodajemy również katalogów stosujących u siebie hiperłącza z parametrem: rel=nofollow.
 • Jeżeli chcesz przyśpieszyć indeksację swojej strony w naszych katalogach, wystarczy odnaleźć swoją stronę w podkategorii do której ją dodawałeś(aś) lub wyszukać ją w wyszukiwarce i podlinkować podstronę z informacjami szczegółowymi Twojej strony (gotowy kod znajduje się na podstronie i w powiadomieniu e-mail).
 • Aby strona została dodana do katalogu konieczna jest akceptacja tego Regulaminu.
 • Nasze katalogi zawierają zbiór stron zgłoszonych przez Użytkowników.
 • W przypadku wpisów darmowych link kierujący do kodu dodawanego katalogu winien być widoczny ze strony głównej serwisu/adresu www dodawanego jako wpis.
 1. Nie dodajemy do naszych Katalogów:
  • stron/serwisów które nie posiadają własnej domeny i umieszczone są na darmowych serwerach. Do takich serwisów można zaliczyć strony które posiadają adres kierujący z domen np.:
   prv.pl, republika.pl, interia.pl, i inne serwisy oferujące darmowe aliasy stron www.
  • wpisów które nie zwierają oryginalnego e-maila danej domeny np: mojadomena.pl + adresmoj-email@mojadomena.pl
  • wpisów z wszelkich dodawarek, spamiarek, automatów i innych programów wyręczającyh Własciciela witryny dodawanej.
  • Nie dodajemy stron o tematyce erotycznej, pornograficznej, itp.
  • Serwisów z lekarstwami: - na potencję, poradników seksualnych itp.
  • Serwisów bukmacherskich, kasyn, gier zręcznościowych, hazardowych.
 2. Witryna WWW zgłaszana do Katalogu musi spełniać następujące wymagania:
  • Witryna WWW nie może zawierać odnośników do witryn zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety.
  • Witryna WWW nie może być stroną w fazie budowy,
  • Witryna WWW nie może zawierać wyłącznie wersji obcojęzycznych, tj. innych niż polska wersja językowa,
  • Witryna WWW nie może stanowić podstrony Witryny już zarejestrowanej w Katalogu - wyjątek może stanowić podstrona o wysokiej jakości merytorycznej, całkowicie wyodrębniona tematycznie,
  • Witryna WWW nie może stanowić przekierowania na inną Witrynę, ani też prezentować w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej Witryny WWW.
  • Witryna WWW nie może zawierać takiej samej treści pod różnymi adresami zgłoszonymi do Katalogu,
  • Witryna WWW nie może naruszać powszechne obowiązującego prawa,
  • Tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli; tytuł Witryny WWW nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak "aaa"; jeżeli w formularzu zgłoszeniowym Witryny WWW, dane takie będą zawarte, to zostaną one ominięte przy rejestracji w Katalogu,
  • W słowach kluczowych nie mogą być umieszczane nazwy i marki firm prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności właściciela Witryny WWW zarejestrowanej w Katalogu,
  • Tytuł Witryny WWW w Katalogu może składać się maksymalnie ze 100 znaków, opis – z minimum 200 znaków, maksymalnie 3000,
  • W tytule i opisie Witryny WWW wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii, ciągi wyrazów pisanych wielkimi literami będą zamieniane na małe lub usuwane
  • Witryna WWW powinna wyświetlać się na bieżąco - strony niewyświetlające się przez 10 kolejnych dni będą usuwane z Katalogu,
  • Witryna WWW nie może dotyczyć hazardu, zakładów bukmacherskich, zarabiania za pomocą surfbar, getpaid, klikania w e-mail i tym podobnych
  • Witryna WWW nie może być stworzona wyłącznie do prezentowania reklam i ofert programów partnerskich
  • Witryna WWW nie może być niedostępna dla wszystkich i aby ją dodać trzeba podać hasło - dodajemy tylko strony ogólnodostępne
 3. Właściciel Witryny WWW może w każdym czasie zrezygnować z utrzymywania Witryny WWW w danym Katalogu – w tym celu należy wysłać wiadomość odpowiedniej treści pocztą elektroniczną na adres k@ALG.PL
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za tytuł, opis oraz zawartość Witryny WWW. Właściciel Witryny publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność.
 5. Zgłoszenia przypadków naruszania prawa lub praw osób trzecich w tytule, opisie lub na Witrynie WWW prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres k@ALG.PL
 6. Reklamacje co do funkcjonowania Katalogu(ów) należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres k@ALG.PL lub pocztą na adres Wydawcy wskazany powyżej.
  Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 14 dni na adres wskazany w reklamacji lub adres, z którego reklamacja została wysłana.
 7. Administratorem danych osobowych właścicieli Witryn WWW jest Wydawca.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą w celach świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego regulaminu oraz w prawnie usprawiedliwionym celu ALG.PL, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług ALG.PL. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w jej dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. O planowanej zmianie regulaminu Wydawca może powiadomić Właścicieli Witryn WWW pocztą elektroniczną na adresy podane w zgłoszeniu.
 10. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 11. Nowy Regulamin obowiązuje z chwilą opublikowania.